Een heel verhaal…

13 februari 2018

Heb vandaag een overleg gehad over Tim met Daniëlle Verdegaal, fysiotherapeut op school. We hebben het laatste verslag besproken. En ze heeft nog even laten zien, samen met Tim wat voor oefeningen we kunnen doen.

Tim is al geruime tijd onder behandeling bij de kinderfysiotherapeut vanwege motorische problemen en problemen met de enkelmobiliteit. Ook op school en thuis wordt gezien dat Tim moeite heeft met grofmotorische activiteiten tijdens de gymles en hetbuitenspelen.
De hulpvraag van de ouders en leerkracht is het verbeteren van de grofmotorische vaardigheid bij Tim. Ook zouden zij graag willen dat de enkelmobiliteit verbeterd, zodat Tim minder op zijn tenen loopt.
Bij de test voor vroegtijdige opsporing van motorische achterstand bij kinderen, (M.ABC-2) haalt Tim een totaal percentielscore van 0,5, wat wijst op een motorische achterstand. Door middel van een motorische observatie is er tevens gekeken naar de kwaliteit van het bewegen. Hierbij komt naar voren dat de spiercoördinatie nog niet voldoende is om sommige motorische vaardigheden goed uit te kunnen voeren. Daarnaast worden sommige motorische vaardigheden bemoeilijkt door onvoldoende mobiliteit in de enkelgewrichten.
Dit komt tot uiting in het lopen, rennen en springen en zorgt er waarschijnlijk voor dat Tim hierdoor moeite heeft met sommige
activiteiten van de gymles en het buitenspelen.
Ook op het gebied van balvaardigheid verloopt de coördinatie nog niet voldoende. Dit is te zien aan een zwakke timing van de handen tijdens het vangen en de onvoldoende gecoördineerde beweging tijdens het gooien. Dit zorgt er mogelijk voor dat Tim moeite heeft met sommige onderdelen voor balvaardigheid tijdens de gymles.
Ook in de fijne motoriek valt de spiercoördinatie op. De hand-en vingermotoriek is nog niet voldoende, waardoor Tim nog vaak al zijn vingers gebruikt in fijn motorische activiteiten en schrijfmotorische taken. In de klas vormt dit voor nu nog geen problemen en kunnen de leerkrachten Tim nog extra stimuleren verder te ontwikkelen in de fijne motoriek.

Maar Daan kwam ook even aan bod. Op mijn vraag of zij terugkoppeling heeft gehad van het revalidatie team, moest zij dit helaas negatief beantwoorden. Haar in het kort verteld wat de bevindingen waren van het oudergesprek. Gevraagd of zij een SI test kan afnemen. Zij geeft aan dat de ergotherapeut op school dit doet en dat ze dit voor Daan gaat regelen.

Daarnaast kregen we het advies om te informeren naar een autisme coach.
I

vm met de prikkelverwerking van Daan.

Die langdurig begeleiding thuis kan geven.

En kan begeleiden om zowel Daan als Tim beter te kunnen helpen en te begrijpen de oorzaak achter bepaald gedrag vinden etc.
Wij hebben in het verleden thuisbegeleiding gehad van VTO, Kidzo en ambulante begeleiding vanuit de Ster, maar altijd maar voor een bepaalde periode. Aanvraag voor gezinsondersteuning bij de gemeente is ergens onder op een stapel beland. Navraag bij triversum gedaan. Zij kunnen het zelf niet aanbieden en verwijzen ons door naar hoorn. Alleen aanmelding daarvoor loopt ook via de gemeente…
Daniëlle Verdegaal zal hiervoor contact op nemen met de intern begeleider op school en mogelijk kan er dan in het zorgteam overlegd worden of school hierin iets kan betekenen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s